دلارام

سازدهنی QI MEI ترمولو آبی

مشخصات کلی نوع ساز : ترمولو

۱۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سازدهنی هوهنر کروماتیک مدل Hard Bopper

مشخصات کلی نوع ساز : کروماتیک

۳۲ %
تخفیف

۴,۳۱۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سازدهنی کروماتیک 12 سوراخ هوهنر مدل LARRY ADLER 48 C M753401

مشخصات کلی نوع ساز : کروماتیک

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سازدهنی کروماتیک هوهنر مدل MELLOW TONE

مشخصات کلی نوع ساز : کروماتیک

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سازدهنی ترمولو هونر مدل OCEAN STAR M254001

مشخصات کلی نوع ساز : ترمولو

۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سازدهنی کروماتیک 12 سوراخ هوهنر SUPER CHOROMONICA DELUXE

مشخصات کلی نوع ساز : کروماتیک - تعداد سوراخ ها : 12

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ملودیکا 32 کلید BROTHER

مشخصات کلی تعداد کلید : 32

۵۷۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پک سازدهنی دیاتونیک 6 تایی BLUESMASTERسوزوکی مدل MR250

مشخصات کلی نوع ساز : دیاتونیک

۲,۴۳۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا