دلارام

مضراب عود استانبول

مشخصات کلی مناسب برای : عود

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلیفون هیل خاکستری

مشخصات کلی جنس : رزین

۲۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلیفون هیل سبز

مشخصات کلی جنس : رزین

۲۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گوشی تار مکانیکی ویتنر

مشخصات کلی مناسب برای : تار

۲۹۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بالشتک ویولن کان

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن 4/4

۴۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

میکروفن کاخن PUR مدل CBM-1
PUR

مشخصات کلی مناسب برای : کاخن

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مضراب سنتور باربد یک مهر

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مضراب سنتور باربد ویژه

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

براش کاخن 180 سلا مدل SE035

مشخصات کلی مناسب برای : کاخن

۶۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پوست کونگا 10 اینچ مینل

مشخصات کلی مناسب برای : کونگا

۸۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پوست کونگا مینل مدل LC1134

مشخصات کلی مناسب برای : کونگا

۷۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پوست بانگو برای FW400 8-12 مینل مدل TS-C-03

مشخصات کلی مناسب برای : بانگو

۸۴۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا