دلارام

سیم ویولا آلیس A-904

مشخصات کلی مناسب برای : ویولا

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار لا بلا 2001 فلامنکو

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار فلامنکو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار B-820

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار فلامنکو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم کمانچه پیراسترو

مشخصات کلی مناسب برای : کمانچه

۴۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم عود آلیس
آلیس ALICE

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم عود آرورا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم سه تار کریمی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم قرقره سل وحدتی

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ویولنسل پیراسترو سبز

مشخصات کلی مناسب برای : ویولنسل

۳ %
تخفیف

۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار فلامنکو لا بلا 820

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار فلامنکو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار لا بلا 10PH

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

۵ %
تخفیف

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار لا بلا 2001

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

۱۰ %
تخفیف

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار لا بلا C800

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک

۵ %
تخفیف

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا