دلارام

سیم عود آلیس مدل AOD121
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 12 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار ساوارز کانتیگا 510 ARP

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۵۵۷,۰۰۰ تومان

سیم گیتار ساوارز کانتیگا 510 MR

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۴۸۸,۰۰۰ تومان

سیم گیتار ساوارز 500 AR

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۵۲۲,۰۰۰ تومان

سیم گیتار تک لا بلا شماره 4

مشخصات کلی تعداد سیم : 1 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۶۵,۰۰۰ تومان

سیم گیتار کلاسیک گالی مدل GR60

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار آکوستیک لا بلا مدل 700L

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار آکوستیک

جزئیات کالا

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار تک آلیس شماره 6
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 1 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار تک آلیس شماره 5
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 1 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار تک آلیس شماره 4
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 1 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار الکتریک گیبسون

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار الکتریک

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار داداریو EJ49 درجه دو
داداریو Daddario

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار داداریو EJ46 درجه دو
داداریو Daddario

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار داداریو EJ27N درجه دو
داداریو Daddario

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار لابلا 10PH درجه دو

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار لا بلا 900 درجه دو

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار ساوارز کانتیگا 510 CJ

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۴۳۲,۰۰۰ تومان

سیم ویولن آلتو آلیس A903
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولا (ویولن آلتو)

جزئیات کالا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو اوا پیرازی گلد درجه یک
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن 4/4

جزئیات کالا

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سیم گیتار ساوارز کانتیگا 510 MJ

مشخصات کلی تعداد سیم : 6 - مناسب برای : گیتار کلاسیک

جزئیات کالا

۴۸۸,۰۰۰ تومان

سیم عود سالا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۵۵۰,۰۰۰ تومان

سیم ماندولین آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ماندولین

جزئیات کالا

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سیم سنتور سفید 40 گرمی نوین سیم سایز 0.40

مشخصات کلی جنس سیم : فولاد - مناسب برای : سنتور

جزئیات کالا

۶۵,۰۰۰ تومان

سیم سنتور زرد 40 گرمی نوین سیم سایز 0.40

مشخصات کلی جنس سیم : برنج - مناسب برای : سنتور

جزئیات کالا

۱۱۰,۰۰۰ تومان