دلارام

سیم سنتور نوین سیم

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ویولنسل آلیس A803
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : ویولنسل

۱۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار الکتریک Elixir

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار الکتریک

۱۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار داداریو EJ50
داداریو Daddario

۲۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم تار نوین سیم

مشخصات کلی جنس سیم : مس و فولاد - تعداد سیم : 13 - مناسب برای : تار و سه تار

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم سنتور 40 گرمی قرمز

مشخصات کلی جنس سیم : مس - تعداد سیم : 72 - مناسب برای : سنتور

۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ویولا آلیس A-904

مشخصات کلی مناسب برای : ویولا

۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم گیتار لا بلا 820-B

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار فلامنکو

۲۰۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم کمانچه پیراسترو سبز

مشخصات کلی مناسب برای : کمانچه

۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم عود آلیس
آلیس ALICE

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم عود آرورا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

۴۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم سه تار کریمی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا