دلارام

سیم سه تار وحدتی ویژه

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سیم قرقره سل وحدتی

مشخصات کلی مناسب برای : تار و سه تار

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیم تار نوین سیم

مشخصات کلی جنس سیم : مس و فولاد - تعداد سیم : 13 - مناسب برای : تار و سه تار

جزئیات کالا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سیم تار وحدتی درجه یک

مشخصات کلی جنس سیم : مسی و فولادی - تعداد سیم : 6 - مناسب برای : تار

جزئیات کالا

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیم قرقره دو وحدتی

مشخصات کلی جنس سیم : فولادی - مناسب برای : سه تار و تار

جزئیات کالا

۸۰,۰۰۰ تومان

سیم سه تار وحدتی درجه یک

مشخصات کلی جنس سیم : مسی و فولادی - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیم تک بم 035 وحدتی

مشخصات کلی تعداد سیم : 1

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیم سه تار نوین سیم

مشخصات کلی جنس سیم : مس و فولاد - تعداد سیم : 11 - مناسب برای : تار و سه تار

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سیم تار وحدتی ویژه

مشخصات کلی مناسب برای : تار

جزئیات کالا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سیم تار باربد

مشخصات کلی مناسب برای : تار

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

سیم قرقره بم 035 نوین سیم

مشخصات کلی مناسب برای : سیم بم 035

جزئیات کالا

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سیم سه تار کریمی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

ناموجود