دلارام

سیم تار وحدتی ویژه

مشخصات کلی مناسب برای : تار

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

سیم سه تار نوین سیم

مشخصات کلی جنس سیم : مس و فولاد - تعداد سیم : 11 - مناسب برای : تار و سه تار

جزئیات کالا

۴۵,۰۰۰ تومان

سیم تار نوین سیم

مشخصات کلی جنس سیم : مس و فولاد - تعداد سیم : 13 - مناسب برای : تار و سه تار

جزئیات کالا

۵۵,۰۰۰ تومان

سیم سه تار کریمی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۱۲,۰۰۰ تومان

سیم قرقره سل وحدتی

مشخصات کلی مناسب برای : تار و سه تار

جزئیات کالا

۲۲,۰۰۰ تومان

سیم سه تار بم وحدتی

مشخصات کلی تعداد سیم : 1

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

سیم سه تار وحدتی

مشخصات کلی جنس سیم : مسی و فولادی - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

سیم تار وحدتی

مشخصات کلی جنس سیم : مسی و فولادی - تعداد سیم : 6 - مناسب برای : تار

جزئیات کالا

۳۰,۰۰۰ تومان

سیم تاب قنبری مهر

مشخصات کلی مناسب برای : تار و سه تار و سنتور - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

سیم قرقره دو وحدتی

مشخصات کلی جنس سیم : فولادی - مناسب برای : سه تار و تار

جزئیات کالا

۲۲,۰۰۰ تومان