دلارام

سیم عود سالا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۴۸۰,۰۰۰ تومان

سیم عود پیرامید مدل وتر

مشخصات کلی تعداد سیم : 10 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سیم عود لا بلا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : کوک ترک

جزئیات کالا

۶۲۵,۰۰۰ تومان

سیم عود آرورا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۵۸۰,۰۰۰ تومان

سیم عود داداریو EJ95
داداریو Daddario

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود یازده سیم

جزئیات کالا

۷۶۰,۰۰۰ تومان

سیم عود آلیس مدل AOD111
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

ناموجود