دلارام

سیم عود آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سیم عود آرورا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۵۸۰,۰۰۰ تومان

سیم عود داداریو EJ95

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود یازده سیم

جزئیات کالا

۷۶۰,۰۰۰ تومان