دلارام

سیم عود لا بلا OU80 (یازده سیم - ترک)

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : کوک ترک

جزئیات کالا

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

سیم عود داداریو EJ95
داداریو Daddario

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود یازده سیم

جزئیات کالا

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

سیم عود لا بلا OU80 (دوازده سیم - عرب)

مشخصات کلی تعداد سیم : 12 - مناسب برای : کوک عرب

جزئیات کالا

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

سیم عود آرورا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود پیرامید مدل وتر

مشخصات کلی تعداد سیم : 10 - مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود آلیس مدل AOD111
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود سالا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود آلیس مدل AOD121
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 12 - مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود گلد

مشخصات کلی مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود مسترورک

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

ناموجود