دلارام

سیم عود سالا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۵۵۰,۰۰۰ تومان

سیم عود پیرامید مدل وتر

مشخصات کلی تعداد سیم : 10 - مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سیم عود آلیس مدل AOD111
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سیم عود لا بلا OU80 (یازده سیم - ترک)

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : کوک ترک

جزئیات کالا

۷۳۵,۰۰۰ تومان

سیم عود داداریو EJ95
داداریو Daddario

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود یازده سیم

جزئیات کالا

۹۲۰,۰۰۰ تومان

سیم عود آلیس مدل AOD121
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 12 - مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود لا بلا OU80 (دوازده سیم - عرب)

مشخصات کلی تعداد سیم : 12 - مناسب برای : کوک عرب

ناموجود

سیم عود آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : عود

ناموجود

سیم عود آرورا

مشخصات کلی تعداد سیم : 11 - مناسب برای : عود

ناموجود