دلارام

سیم ویولنسل آلیس A805A
آلیس ALICE

مشخصات کلی جنس سیم : هسته فولاد با روکش نیکل کروم - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولنسل

جزئیات کالا

۳۳۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن داداریو مدل Prelude
داداریو Daddario

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن 4/4

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن SPOCK

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن

جزئیات کالا

۸۵,۰۰۰ تومان

سیم ویولن آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولا آلیس A-904
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولا (ویولن آلتو)

جزئیات کالا

۷۵,۰۰۰ تومان

سیم ویولن توماستیک پیرازیسیون (سبز)

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن

جزئیات کالا

۹۰۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو ابلیگاتو
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن

جزئیات کالا

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولنسل پیراسترو سبز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولنسل

جزئیات کالا

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو سبز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی جنس سیم : فولادی - تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن 4/4

جزئیات کالا

۹۰۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن توماستیک دومینانت

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن

جزئیات کالا

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیم ویولن پیراسترو پیرانیتو خاکستری
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن 4/4

ناموجود

سیم ویولنسل آلیس A803
آلیس ALICE

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولنسل

ناموجود

سیم ویولن پیراسترو اوا پیرازی سبز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی تعداد سیم : 4 - مناسب برای : ویولن 4/4

ناموجود

سیم ویولن پیراسترو تونیکا
پیراسترو Pirastro

ناموجود