دلارام

طبلک رامو متوسط

مشخصات کلی جنس پوست : بز - جنس بدنه : چوب و پارچه - سایز : متوسط - قطر 22 سانتیمتر

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

طبلک چوبی طرحدار

مشخصات کلی جنس پوست : بز - جنس بدنه : چوب و طلق - سایز : قطر 22 سانتیمتر - ارتفاع 18 سانتیمتر

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

طبلک رامو بزرگ

مشخصات کلی جنس پوست : بز - جنس بدنه : چوب و پارچه - سایز : بزرگ - قطر 25 سانتیمتر

جزئیات کالا

۱۴۰,۰۰۰ تومان

طبلک پادوک

مشخصات کلی جنس پوست : بز - جنس بدنه : چوب - سایز : قطر 26 سانتیمتر - ارتفاع 10 سانتیمتر

ناموجود

طبلک رامو کوچک

مشخصات کلی جنس پوست : بز - جنس بدنه : چوب و پارچه - سایز : کوچک - قطر 18 سانتیمتر

ناموجود

طبلک طلقی رها
رها

مشخصات کلی جنس پوست : طلق

ناموجود