دلارام

عود زریاب عراقی و ترکی مدل صفر

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس دسته : ماهون - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : بزرگ - جنس شیطانک : چوب - ساختمان کاسه : ترکه ای - جنس کاسه : ماهون - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : گردو

جزئیات کالا

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عود سعید حرفه ای

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : بزرگ - ساختمان کاسه : ترکه ای - جنس کاسه : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : گردو

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عود سعید ویژه

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس کاسه : ماهون - جنس گوشی : آبنوس - جنس صفحه انگشت گذاری : آبنوس

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عود متاع پور مشبک

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس دسته : گردو - تعداد سیم : 11 - جنس کاسه : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : گردو

جزئیات کالا

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عود متاع پور ساده

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس دسته : گردو - تعداد سیم : 11 - جنس کاسه : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : گردو

جزئیات کالا

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

عود زریاب مدل 19

مشخصات کلی جنس صفحه : سدر - جنس دسته : آبنوس - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : بزرگ - جنس شیطانک : چوب - ساختمان کاسه : ترکه ای - جنس کاسه : ماهون - جنس گوشی : آبنوس - جنس صفحه انگشت گذاری : آبنوس - پیکاپ : ندارد

ناموجود

عود دادویی خط دار

مشخصات کلی جنس صفحه : سدر - جنس دسته : آبنوس - تعداد سیم : 11 - جنس گوشی : آبنوس - اقلام همراه : کاور و مضراب

ناموجود

عود دادویی

مشخصات کلی جنس صفحه : سدر - جنس دسته : آبنوس - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : بزرگ - جنس شیطانک : استخوان - ساختمان کاسه : کاسه ای - جنس گوشی : آبنوس - اقلام همراه : کاور و مضراب

ناموجود

بربط دادویی

مشخصات کلی جنس صفحه : اسپروس - جنس دسته : گردو - تعداد سیم : 11 - نوع کاسه : کوچک - جنس شیطانک : چوب - جنس گوشی : گردو - جنس صفحه انگشت گذاری : آبنوس

ناموجود