دلارام

مضراب عود سالا

مشخصات کلی مناسب برای : عود - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار استیل

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : استیل

جزئیات کالا

۳۰,۰۰۰ تومان

مضراب دیوان

مشخصات کلی مناسب برای : دیوان و باغلاما - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار دو سیمی غزل

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۱۷,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی نمددار

مشخصات کلی جنس : فلز و نمد

جزئیات کالا

۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار شاخ

مشخصات کلی جنس : شاخ

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار آبنوس

مشخصات کلی جنس : آبنوس

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب بلز رها
رها Raha

مشخصات کلی مناسب برای : بلز - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار شاخ

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : شاخ - ابعاد : در سایزهای مختلف

جزئیات کالا

۲۷,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار شاخ پرچی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : شاخ

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب سنتور چرمی دکمه دار

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

نمد مضراب سنتور

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور - جنس : نمد

جزئیات کالا

۳,۰۰۰ تومان

پیک گیتار

مشخصات کلی مناسب برای : نواختن گیتار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۴,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور باربد یک مهر

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - جنس : چوب

جزئیات کالا

۴۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار شعاری

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : فلز و کش

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار رزین

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : رزین و چوب

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

موم مضراب تار

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب تار

جزئیات کالا

۴,۰۰۰ تومان

مضراب عود پیرامید

مشخصات کلی مناسب برای : عود - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۰,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : فلز

جزئیات کالا

۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار برنجی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : برنج

جزئیات کالا

۲۷,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور آذرخش

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - جنس : چوب گردو

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور صابری سفارشی

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - جنس : چوب گردو

جزئیات کالا

۸۰,۰۰۰ تومان