دلارام

مضراب سه تار شاخ

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : شاخ

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

پیک گیتار

مشخصات کلی مناسب برای : نواختن گیتار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۰,۰۰۰ تومان

مضراب تار رزین

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : رزین و چوب

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی دو سیمی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

مضراب بلز رها
رها Raha

مشخصات کلی مناسب برای : بلز - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار شعاری

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : فلز و کش

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار برنجی

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : برنج

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

موم مضراب تار

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب تار

جزئیات کالا

۱۰,۰۰۰ تومان

مضراب قانون شاخ

مشخصات کلی مناسب برای : قانون - جنس : شاخ

جزئیات کالا

۳۸۰,۰۰۰ تومان

مضراب تار شاخ

مشخصات کلی جنس : شاخ

جزئیات کالا

۷۵,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور آذرخش

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - جنس : چوب گردو

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور باربد ویژه

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور

جزئیات کالا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مضراب تار عقیق

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : عقیق

جزئیات کالا

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور صابری سفارشی

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - جنس : چوب گردو

جزئیات کالا

۱۶۵,۰۰۰ تومان

نمد مضراب سنتور

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور - جنس : نمد

جزئیات کالا

۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی نمددار

مشخصات کلی جنس : فلز و نمد

جزئیات کالا

۱۰,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : فلز

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب تار و سه تار چوبی

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب تار و مضراب سه تار - جنس : چوب

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب سنتور چوبی

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور - جنس : چوب

جزئیات کالا

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مضراب عود استانبول

مشخصات کلی مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۵۵,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب سنتور چرمی دکمه دار شهرزاد

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مضراب تار آبنوس

مشخصات کلی جنس : آبنوس

جزئیات کالا

۷۵,۰۰۰ تومان