دلارام

مضراب دیوان

مشخصات کلی مناسب برای : دیوان و باغلاما - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۵,۰۰۰ تومان

مضراب دوتار

مشخصات کلی مناسب برای : دوتار - جنس : فلز

جزئیات کالا

۳۰,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور یاری دو مهر

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - جنس : چوب

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار استخوان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : استخوان

جزئیات کالا

۱۸,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار دو سیمی غزل

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۱۲,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب سنتور چوبی

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور - جنس : چوب

جزئیات کالا

۸۰,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی نمددار

مشخصات کلی جنس : فلز و نمد

جزئیات کالا

۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار شاخ

مشخصات کلی جنس : شاخ

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار آبنوس

مشخصات کلی جنس : آبنوس

جزئیات کالا

۲۵,۰۰۰ تومان

مضراب بلز رها
رها

مشخصات کلی مناسب برای : بلز - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۲۲,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار شاخ

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : شاخ - ابعاد : در سایزهای مختلف

جزئیات کالا

۲۷,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب استخوان

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب تار و مضراب سه تار - جنس : استخوان شتر

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب سنتور چرمی

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور

جزئیات کالا

۶۰,۰۰۰ تومان

نمد مضراب سنتور

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور - جنس : نمد

جزئیات کالا

۳,۰۰۰ تومان

مضراب عود استانبول

مشخصات کلی مناسب برای : عود

جزئیات کالا

۲۷,۰۰۰ تومان

پیک گیتار

مشخصات کلی مناسب برای : نواختن گیتار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۴,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور باربد یک مهر

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور

جزئیات کالا

۳۰,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور باربد ویژه

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور

جزئیات کالا

۵۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار رزین

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : رزین و چوب

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

موم مضراب تار

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب تار

جزئیات کالا

۴,۰۰۰ تومان

مضراب قانون شاخ

مشخصات کلی مناسب برای : قانون - جنس : شاخ

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان