دلارام

مضراب باس رها
رها Raha

مشخصات کلی مناسب برای : زایلوفون باس و متالوفون باس و تیمپانی - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مضراب زایلوفون آلتو کاموا پیچ رها
رها Raha

مشخصات کلی مناسب برای : زایلوفون آلتو - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مضراب زایلوفون رها
رها Raha

مشخصات کلی مناسب برای : سوپرانو و آلتو - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۹۰,۰۰۰ تومان

مضراب عود سالا

مشخصات کلی مناسب برای : عود - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار استیل

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : استیل

جزئیات کالا

۴۵,۰۰۰ تومان

مضراب دیوان

مشخصات کلی مناسب برای : دیوان و باغلاما - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۸,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار آلیس
آلیس ALICE

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۱۵,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی دو سیمی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار

جزئیات کالا

۲۰,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار فلزی نمددار

مشخصات کلی جنس : فلز و نمد

جزئیات کالا

۷,۰۰۰ تومان

مضراب تار شاخ

مشخصات کلی جنس : شاخ

جزئیات کالا

۴۵,۰۰۰ تومان

مضراب تار آبنوس

مشخصات کلی جنس : آبنوس

جزئیات کالا

۴۰,۰۰۰ تومان

مضراب بلز رها
رها Raha

مشخصات کلی مناسب برای : بلز - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۳۳,۰۰۰ تومان

مضراب سه تار شاخ

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : شاخ - ابعاد : در سایزهای مختلف

جزئیات کالا

۳۰,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب سنتور چرمی دکمه دار

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور

جزئیات کالا

۸۰,۰۰۰ تومان

مضراب تار عقیق

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : عقیق

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمد مضراب سنتور

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور - جنس : نمد

جزئیات کالا

۵,۰۰۰ تومان

پیک گیتار

مشخصات کلی مناسب برای : نواختن گیتار - جنس : پلاستیک

جزئیات کالا

۶,۰۰۰ تومان

جعبه مضراب سنتور دانش

مشخصات کلی مناسب برای : مضراب سنتور - جنس : مخمل (جیر)

جزئیات کالا

۸۰,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور باربد یک مهر

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - جنس : چوب

جزئیات کالا

۵۰,۰۰۰ تومان

مضراب سنتور باربد ویژه

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مضراب تار رزین

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : رزین و چوب

جزئیات کالا

۴۵,۰۰۰ تومان