دلارام

چنگ رومی سگا مدل CG01-BL

مشخصات کلی جنس : چوب ماهگونی - توضیحات : دارای 16 سیم - اقلام همراه : کیف بنددار - آچار کوک - دفترچه - پیک برای نواختن

جزئیات کالا

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

چنگ رومی سگا مدل CG01-NS

مشخصات کلی جنس : چوب ماهگونی - توضیحات : دارای 16 سیم - اقلام همراه : کیف بنددار - آچار کوک - دفترچه - پیک برای نواختن

جزئیات کالا

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

چنگ رومی سگا مدل CG01-BN

مشخصات کلی جنس : چوب ماهگونی - توضیحات : دارای 16 سیم - اقلام همراه : کیف بنددار - آچار کوک - دفترچه - پیک برای نواختن

جزئیات کالا

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

چنگ رومی سگا مدل CG02-BL

مشخصات کلی جنس : چوب ماهگونی - توضیحات : دارای 16 سیم - اقلام همراه : کیف و آچار کوک

جزئیات کالا

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

چنگ رومی سگا مدل CG02-NS

مشخصات کلی جنس : چوب ماهگونی - توضیحات : دارای 16 سیم - اقلام همراه : کیف و آچار کوک

جزئیات کالا

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

چنگ رومی سگا مدل CG02-BN

مشخصات کلی جنس : چوب ماهگونی - توضیحات : دارای 16 سیم - اقلام همراه : کیف و آچار کوک

جزئیات کالا

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

چنگ رومی جکو مدل GK-15MC
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب افرا (Maple) - توضیحات : دارای 15 سیم - اقلام همراه : کاور بنددار و آچار کوک و یک دست سیم اضافه

جزئیات کالا

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان