دلارام

کتاب گلبانگ 2 (41ترانه پاپ برای ویولن)

مشخصات کلی تعداد صفحات : 86 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : مهدی توپچی - شابک کتاب : ۹۷۸۶٠٠۲۸۳۲۶۶۵

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب گلبانگ(73 ترانه پاپ برای ویولن)

مشخصات کلی تعداد صفحات : 140 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : مهدی توپچی - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۲۸٠۴۲

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب کنسرتوهایی برای ویولن (آنتونیو ویوالدی)

مشخصات کلی تعداد صفحات : 48 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : امین سلیقه - ناشر : انتشارات نای و نی - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶۲۹٠۵۹

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب سی تصنیف

مشخصات کلی وزن : 200 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : سلمک سقایی - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۹٠۱۶۶۱٠

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب سوزوکی

مشخصات کلی وزن : 280 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : شی نی چی سوزوکی - مترجم : حسن مفیدی - شابک کتاب : ۹۷۹٠۹٠۱۴۵٠٠۷۳

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب کلاسیک فاواریز

مشخصات کلی وزن : 310 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : تئودر لک - ناشر : انتشارات فرهنگ و هنر - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۲۵٠۹۶

۴۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب دستور تار و سه تار (دوره متوسطه)

مشخصات کلی وزن : 360 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۶۴٠۹۷٠۵

۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب لطف تمبک

مشخصات کلی وزن : 460 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : لیلا حکیم الهی - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۴۴۷۶

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب آموزش سه تار جلد سوم ذوالفنون

مشخصات کلی وزن : 200 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۶۹۶۵۷۴۴

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش سه تار جلد دوم ذوالفنون

مشخصات کلی وزن : 180 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۲۵۵۸۴

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش سه تار جلد اول ذوالفنون

مشخصات کلی وزن : 250 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۹۲۱۷۲۷۷

۵۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ردیف مقدماتی تار و سه تار کتاب سوم هنرستان

مشخصات کلی وزن : 240 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : موسی معروفی - ناشر : انتشارات سرود - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۴۵۵۱

۷ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب دوم)

مشخصات کلی قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی - ناشر : انتشارات سرود - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۴۵۵۱

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول)

مشخصات کلی وزن : 100 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی - ناشر : انتشارات سرود - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۵۸۴۲۴۲۸

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب آموزش گام ها و پوزیسیون ها همراه با اتودهای کوتاه برای ویولن

مشخصات کلی تعداد صفحات : 63 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : عبدالرضا اسماعیلی

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب یکصد آهنگ کلاسیک برای ویولن

مشخصات کلی وزن : 270 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : جهانگیر کامیان - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۲۵۶۲۱

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب مکتب ویولن سوزوکی کتاب دوم

مشخصات کلی وزن : 230 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : شی نی چی سوزوکی - ناشر : انتشارات سرود - مترجم : محمدرضا گرگین زاده - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۲۸٠۹

۷ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب مکتب ویولن سوزوکی کتاب اول

مشخصات کلی وزن : 250 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : شی نی چی سوزوکی - ناشر : انتشارات سرود - مترجم : محمدرضا گرگین زاده - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۲۶۳۲

۷ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب هجده قطعه پیش درآمد برای ویولن

مشخصات کلی قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : لطف الله مفخم پایان - ناشر : انتشارات سرود - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۲۲۳۶

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

شصت تمرین اپوس 45(ولفارت)

مشخصات کلی قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : فرانتس ولفارت - ناشر : انتشارات سرود - مترجم : محمدرضا گرگین زاده - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۲٠۶۹

۷ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب آموزش مقدماتی پیانو اثر فردیناند بیر

مشخصات کلی وزن : 200 گرم - تعداد صفحات : 88 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : فردیناند بیر - ناشر : انتشارات فرهنگ و هنر - مترجم : پرویز منصوری - شابک کتاب : 978-964-5556-02-8

۷ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۶,۷۳۵ تومان

جزئیات کالا

شوچیک اتودهای تغییر پوزیسیون و گام نوازی مربوطه اوپوس 8

مشخصات کلی قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : اتاکار شوچیک - ناشر : انتشارات سرود

۷ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ریتم در موسیقی شهرام مظلومی

مشخصات کلی وزن : 120 گرم - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : شهرام مظلومی - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۱۲٠۳۲۷۸

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب مکتب تکنیک آرشه کشی کتاب اول (شوچیک)

مشخصات کلی قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : اتاکار شوچیک - ناشر : انتشارات سرود - مترجم : محمدرضا گرگین زاده - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۲۵۸۸

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا