دلارام

کلیفون ملوس تیره

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه

جزئیات کالا

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کلیفون ملوس روشن

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه

جزئیات کالا

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کلیفون پیراسترو پیرانیتو خاکستری
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون پیراسترو شوارتز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون رزین معمولی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون راگا (پودر مس)

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : پودر مس

ناموجود

کلیفون هیل سبز

مشخصات کلی جنس : رزین

ناموجود

کلیفون پیراسترو اولیو
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون پیراسترو گلد
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون رزین سبز

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون هیل خاکستری

مشخصات کلی جنس : رزین

ناموجود

کلیفون رزین قاب چوبی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون هایدرسین

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن - ویولا - ویولنسل

ناموجود

کلیفون پیراسترو پیرانیتو خاکستری (ایرانی)
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون پاگانینی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون داداریو مدل VR300
داداریو Daddario

ناموجود

کلیفون داداریو مدل VR200
داداریو Daddario

ناموجود

کلیفون پیراسترو ابلیگاتو
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل - جنس : رزین

ناموجود