دلارام

کلیفون ملوس تیره

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه

جزئیات کالا

۳۲۰,۰۰۰ تومان

کلیفون ملوس روشن

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه

جزئیات کالا

۳۲۰,۰۰۰ تومان

کلیفون رزین چوبی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل و کمانچه

جزئیات کالا

۸۵,۰۰۰ تومان

کلیفون پیراسترو شوارتز
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

جزئیات کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کلیفون راگا

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : پودر مس

جزئیات کالا

۹۰,۰۰۰ تومان

کلیفون پیراسترو پیرانیتو خاکستری
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

جزئیات کالا

۱۶۵,۰۰۰ تومان

کلیفون رزین مشکی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولا و ویولنسل - جنس : روزین

جزئیات کالا

۳۰,۰۰۰ تومان

کلیفون پاگانینی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون هایدرسین

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن - ویولا - ویولنسل

ناموجود

کلیفون پیراسترو گلد
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل و کمانچه - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون هیل خاکستری

مشخصات کلی جنس : رزین

ناموجود

کلیفون هیل سبز

مشخصات کلی جنس : رزین

ناموجود

کلیفون پیراسترو اولیو
پیراسترو Pirastro

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن و ویولن آلتو و ویولنسل - جنس : رزین

ناموجود

کلیفون داداریو مدل VR200
داداریو Daddario

ناموجود

کلیفون داداریو مدل VR300
داداریو Daddario

ناموجود