دلارام

کتاب وزن خوانی شکارچی جلد 2

مشخصات کلی وزن : 240 گرم - تعداد صفحات : 90 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : علی اکبر شکارچی - ناشر : انتشارات فرهنگ و هنر - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۵۵٠۷۳۷۲

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

وزن خوانی شکارچی جلد 1

مشخصات کلی وزن : 230 گرم - تعداد صفحات : 78 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : علی اکبر شکارچی - ناشر : انتشارات فرهنگ و هنر - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۵۵۵۶۱۹۶

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر سوم)

مشخصات کلی وزن : 250 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۹٠۶۹۸۵٠٠۴۹۴

۷ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۰۲۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر دوم)

مشخصات کلی وزن : 220 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۹٠۶۹۸۵٠٠۴٠۱

۷ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب بیائید تار و سه تار بنوازیم (دفتر اول)

مشخصات کلی وزن : 160 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۹٠۶۹۸۵٠٠۳٠۲

۷ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب بوسه های باران

مشخصات کلی وزن : 230 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۸۷۷۲٠۲۹

۷ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب همساز

مشخصات کلی وزن : 370 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : علی صمدپور - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۴۱۱۷

۷ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب 28 قطعه برای تار و سه‌تار (ظریف)

مشخصات کلی وزن : 285 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : هوشنگ ظریف - ناشر : انتشارات سرود - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۲۹۲۲

۷ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۱,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب گلبانگ شریف سی قطعه برای تار و سه تار

مشخصات کلی وزن : 260 گرم - تعداد صفحات : 92 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : عبدالعلی تنوری - ناشر : انتشارات سرود - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۲۷۵٠۲

۷ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۱,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب بیست و سه قطعه شهنازی

مشخصات کلی وزن : 180 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : داریوش طلایی - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۴۱۷۹

۷ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۲۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب پانزده قطعه برای تا و سه تار (گلهای جاودان1) جلیل شهناز

مشخصات کلی وزن : 160 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : جلیل شهناز - ناشر : انتشارات سرود - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۲۵۷۱

۷ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب چرخ نیلوفری

مشخصات کلی وزن : 115 گرم - قطع : رحلی
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۲۵۵۷۷

۷ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب با موج تا کرانه

مشخصات کلی وزن : 160 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۲۶۵۷۴

۷ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب حرکت دائمی

مشخصات کلی وزن : 170 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴٠۶۳۹۳۷۵

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

جزئیات کالا

کتاب در سایه سار بید

مشخصات کلی وزن : 120 گرم - تعداد صفحات : 40 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶۱٠۲۳۱

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب سبکبال

مشخصات کلی وزن : 170 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : کیوان ساکت - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۹۴۱۸۴۶۹

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب آتش کاروان

مشخصات کلی وزن : 140 گرم - تعداد صفحات : 52 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : انوش جهانشاهی - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۹٠۱۶۶۸۹

۷ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۸۱۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ردیف میرزا حسینقلی

مشخصات کلی وزن : 630 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : داریوش پیرنیاکان - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۶۴٠۹۴۷۷

۷ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ردیف میرزا عبدالله ژان دورینگ

مشخصات کلی وزن : 870 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : ژان دورینگ - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶٠۴۲۱۶

۷ %
تخفیف

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب سه تار و نغمه های آشنا

مشخصات کلی وزن : 350 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون - شابک کتاب : ۹۷۹٠۸٠۲۶۱۲۱٠۵

۷ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۳۰,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ده قطعه برای تار 6

مشخصات کلی وزن : 121 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۹٠۹٠۱۴۶۳۷۱۴

۷ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ده قطعه برای تار 5

مشخصات کلی وزن : 136 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۹٠۹٠۱۴۶۳۷٠۷

۷ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ده قطعه برای تار 4

مشخصات کلی وزن : 110 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۶۴٠۹٠۹۵

۷ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتاب ده قطعه برای تار 3

مشخصات کلی وزن : 120 گرم - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز
مشخصات فنی نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده - ناشر : انتشارات ماهور - شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۴۶۴٠۹٠۹۵

۷ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا