دلارام

مقایسه

DVD آموزش تصویری آکاردئون

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۳۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری عود و بربط

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری تنبور

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری ساز فلوت

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری ساز تار

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی دنیای شادی

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی - مناسب برای : کودکان

جزئیات کالا

۹۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری ساکسیفون

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی لطف تمبک

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی - مناسب برای : کودکان

جزئیات کالا

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی ترانه های کوچک برای بیداری

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی - مناسب برای : کودکان

جزئیات کالا

۹۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری تومبا

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

نرم افزار جامع آموزشی مدرسه فارابی

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۱۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی آموزش سه تار (دستور مقدماتی سه تار - کتاب اول و دوم هنرستان)

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی - توضیحات : با اجرای حسین علیزاده

جزئیات کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری پیانو

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری دیوان

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DVD آموزش تصویری کیبورد

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی آموزش تار (دستور مقدماتی تار - کتاب اول و دوم هنرستان)

مشخصات لوح فشرده تعداد : 4 - توضیحات : اجرا: هوشنگ ظریف

جزئیات کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی ترانه ی شادی

مشخصات لوح فشرده مناسب برای : کودکان

جزئیات کالا

۹۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی دستور سه تار دوره ی ابتدایی حسین علیزاده

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی ۵

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2

جزئیات کالا

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه