دلارام

آموزش تصویری گیتار پاپ

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری کلارینت

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری ویولن

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری نی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری فلوت

مشخصات لوح فشرده نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری سه تار

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری سنتور

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری ساکسیفون

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری درامز

مشخصات لوح فشرده نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری تومبا

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری تمبک

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری آکاردئون

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نرم افزار جامع آموزشی مدرسه فارابی

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی

به زودی