دلارام

آموزش تصویری سازدهنی سطح مقدماتی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری سلفژ

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری ساز تنبور

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری ساز دف سطح مقدماتی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری ساز کمانچه سطح مقدماتی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری عود و بربط سطح مقدماتی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری تار

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سی دی ترانه های کوچک برای بیداری

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

سی دی دنیای شادی

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

سی دی لطف تمبک

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری گیتار پاپ

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری کلارینت

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری ویولن

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری نی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری فلوت

مشخصات لوح فشرده نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری سه تار

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری سنتور

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری ساکسیفون

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری درامز

مشخصات لوح فشرده نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری تومبا

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری تمبک

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری آکاردئون

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2 - نوع لوح فشرده : DVD - نوع محتوا : آموزشی

۷ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

نرم افزار جامع آموزشی مدرسه فارابی

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی

ناموجود