دلارام

مقایسه

سی دی ردیف دوره ابتدایی سنتور فرامرز پایور

مشخصات لوح فشرده تعداد : 4 - نوع لوح فشرده : CD

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۳۲,۵۰۰ تومان

مقایسه

سی دی تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی ۵

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سی دی تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی ۱

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سی دی ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 3

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۹۵,۳۰۰ تومان

مقایسه

سی دی صد رنگ رِنگ

مشخصات لوح فشرده تعداد : 3

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۹۵,۳۰۰ تومان

مقایسه

سی دی رهاوی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سی دی آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران)

مشخصات لوح فشرده تعداد : 5 - توضیحات : به روایت محمود کریمی - به تحقیق محمدتقی مسعودیه

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی آموزش تار (دستور مقدماتی تار - کتاب اول و دوم هنرستان)

مشخصات لوح فشرده تعداد : 4 - توضیحات : اجرا: هوشنگ ظریف

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۳۲,۵۰۰ تومان

مقایسه

سی دی ردیف دوره عالی استاد علی اکبرخان شهنازی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 3

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۹۵,۳۰۰ تومان

مقایسه

سی دی اتودهای چرنی، اپوس 599

مشخصات لوح فشرده تعداد : 1

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی صوفی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 1

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی تالون

مشخصات لوح فشرده توضیحات : کمانچه و قیچک: سعید کامجو - سازهای کوبه ای: ضیا طبسیان

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی کمانچه  نوازی (دستگاه چهارگاه و بیات ترک)

مشخصات لوح فشرده توضیحات : تمبک کامبیز گنجه ای

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی کمانچه ‌نوازی

مشخصات لوح فشرده تعداد : 3 - توضیحات : ردیف استاد عبدالله دوامی - گردآوری استاد فرامرز پایور

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۹۵,۳۰۰ تومان

مقایسه

سی دی بداهه نوازی کمانچه، داوود گنجه ای

مشخصات لوح فشرده تعداد : 2

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۶۴,۰۰۰ تومان

۵۹,۵۲۰ تومان

مقایسه

سی دی ردیف مقدماتی تار و سه تار (کتاب سوم)

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سی دی دف

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی گفت وگوی چپ و راست

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی هیچ مگو

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی آموزش تمبک حسین تهرانی

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

سی دی تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی ۲

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سی دی تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی ۴

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۶۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سی دی ردیف نوازی سه تار

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

سی دی آموزش سه تار (دستور مقدماتی سه تار - کتاب اول و دوم هنرستان)

مشخصات لوح فشرده نوع محتوا : آموزشی - توضیحات : با اجرای حسین علیزاده

جزئیات کالا
۷ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۳۲,۵۰۰ تومان