دلارام

ناموجود

سه تار رضوانی

  • جنس کاسه
    • چوب توت
  • جنس دسته
    • چوب گردو
  • جنس صفحه رویی
    • چوب توت