دلارام

کمانچه لری

لطفا تماس بگیرید

  • نوع کاسه
    پشت باز
  • سایر توضیحات
    رنگ چوب متغیر می باشد