دلارام

باغلاما ترک

مشخصات کلی ساختمان کاسه : ترکه ای - تعداد ترک کاسه : 30 - جنس صفحه : اسپیروس - جنس دسته : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس شیطانک : گردو

ناموجود

دیوان ترک

مشخصات کلی جنس کاسه : روز پادوک - ساختمان کاسه : ترکه ای - تعداد ترک کاسه : استاندارد - جنس صفحه : اسپیروس - جنس دسته : گردو - جنس گوشی : روزود - جنس شیطانک : استخوان - جنس سیم گیر : چوب - جنس خرک : چوب شمشاد

ناموجود