دلارام

رباب جرعه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - ساختمان کاسه : یک تکه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شاه رباب

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - ساختمان کاسه : یک تکه - جنس صفحه : پوست - جنس دسته : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دیوان ترک

مشخصات کلی جنس کاسه : روز پادوک - ساختمان کاسه : ترکه ای - تعداد ترک کاسه : استاندارد - جنس صفحه : اسپیروس - جنس دسته : گردو - جنس گوشی : روزود - جنس شیطانک : استخوان - جنس سیم گیر : چوب - جنس خرک : چوب شمشاد

۵ %
تخفیف

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باغلاما ترک

مشخصات کلی ساختمان کاسه : ترکه ای - تعداد ترک کاسه : 30 - جنس صفحه : اسپیروس - جنس دسته : گردو - جنس گوشی : گردو - جنس شیطانک : گردو

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا