دلارام

دوتار خراسان فاضل (تربت جام)

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - نام سازنده : فاضل - توضیحات : کاسه ترکه ای به همراه کاور

جزئیات کالا

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوتار حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

جزئیات کالا

۷۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور مهراب کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

جزئیات کالا

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

جزئیات کالا

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور ذوالقدر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - نام سازنده : ذوالقدر

جزئیات کالا

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور ملکی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور مهراب کاسه ترکه ای

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور نفیسه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

جزئیات کالا

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور حسام محمدی کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : حسام محمدی

ناموجود

تنبور هاتف

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : هاتف ملکشاهی

ناموجود

تنبور بابا حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب ازاد

ناموجود

تنبور نوا

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو

ناموجود

تنبور نیک اختر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

ناموجود