دلارام

تنبور نیک اختر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

جزئیات کالا

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوتار خراسان (تربت جام)

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - نام سازنده : مهر ساز = فاضل - توضیحات : کاسه ترکه ای و به همراه کاور

جزئیات کالا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور مهراب کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

جزئیات کالا

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوتار حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

جزئیات کالا

۳۸۰,۰۰۰ تومان

تنبور ذوالقدر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - نام سازنده : ذوالقدر

جزئیات کالا

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تنبور حسام محمدی کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : حسام محمدی

جزئیات کالا

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تنبور نوا

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو

ناموجود

تنبور بابا حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب ازاد

ناموجود

تنبور هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

ناموجود

تنبور هاتف

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : هاتف ملکشاهی

ناموجود