دلارام

تنبور نوا

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو

۳۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور مهراب یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور بابا حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب ازاد

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور ذوالقدر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور محمدی کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : محمدی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تنبور هاتف

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : هاتف ملکشاهی

ناموجود