دلارام

سنتور کبیری

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۸۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور گلچین سه مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور صادقی گلدار

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - نام سازنده : صادقی - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور صادقی خط دار

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور رضایی

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - جنس گوشی کوک : فولاد - مضراب : دارد - نام سازنده : مرتضی رضایی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور آرزو سل کوک

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱ %
تخفیف

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور پرنیان

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور بسطامی

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور موسوی دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - نام سازنده : موسوی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور موسوی یک مهر ویژه

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک و جعبه مضراب

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور خبات دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور خبات یک مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : هاردکیس و مضراب و آچار کوک

۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور دکوری

مشخصات کلی مناسب برای : هدیه - جنس : گردو - ابعاد : 15سانتی متر

۳۰ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۳۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور موسوی یک مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - جنس گوشی کوک : استیل - مضراب : دارد - نام سازنده : موسوی - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : آچار کوک و مضراب و هاردکیس

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور صالحی راد دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - جنس گوشی کوک : استیل - مضراب : دارد - نام سازنده : صالحی راد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : آچار کوک و مضراب و هاردکیس - سایر توضیحات : یکسال گارانتی دارد

۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور گلچین دو مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - نام سازنده : گلچین - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : آچار کوک و مضراب و هاردکیس - سایر توضیحات : یکسال گارانتی دارد

۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور گلچین یک مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - جنس بدنه : چوب گردو - مضراب : دارد - نام سازنده : گلچین - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : آچار کوک و مضراب و هاردکیس - سایر توضیحات : یکسال گارانتی دارد

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنتور صالحی راد یک مهر

مشخصات کلی نوع سنتور : سل کوک - مضراب : دارد - نام سازنده : صالحی راد - تعداد خرک : 9 - اقلام همراه : آچار کوک و مضراب و هاردکیس

۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا