دلارام

سه تار حیدری خاتم

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۱۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار هادی دسته استخوان

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب توت - جنس صفحه رویی : چوب توت

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار هادی پنجه قنبری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار کیخایی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار رضوانی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار هرمز ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - نام سازنده : هرمز ملکشاهی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار هرمز ویژه شبکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار سپهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار مفتاحی نواردار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۲۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار مفتاحی یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار نوا یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار سهراب

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار هرمز ویژه خط دار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - نام سازنده : هرمز ملکشاهی

۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا 3/4

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار اشکان دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دو تار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا معرق

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳ %
تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفتاحی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا دو مهر معرق

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار آریا یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : امیر مفتاحی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار مفاخری یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفاخری

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار ذوالقدر صدف دار دسته آبنوس

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : ذوالقدر - توضیحات : کاسه از چوب گردو معرق کاری شده، روی دسته آبنوس؛ گوشی ها کارشده از جنس گردو و شمشاد و آبنوس

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : هرمز ملکشاهی

۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سه تار هادی آبدارباشی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب ازاد - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : ابدارباشی - توضیحات : درصورت تمایل شما میتوانید سازهای دو مهر و سه مهر را به صورت سفارشی ثبت نمایید

۴۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا