دلارام

کالیمبا جکو مدل K17CAS
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب کافور - توضیحات : 17 تیغه

به زودی

کالیمبا جکو مدل K17NOTE
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب کافور - توضیحات : 17 تیغه

به زودی

کالیمبا جکو مدل K17SD
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب افرا و ماهون - توضیحات : 17 تیغه - اقلام همراه : کیف

به زودی

کالیمبا جکو مدل MC-S
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب افرا - توضیحات : 17 تیغه

به زودی

کالیمبا جکو مدل K15-CAP
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب کافور - توضیحات : 15 تیغه - اقلام همراه : کاور و چکش کوک و دفترچه آموزش

به زودی

کالیمبا جکو مدل K17-CAP
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب کافور - توضیحات : 17 تیغه - اقلام همراه : هاردکیس و کاور و چکش کوک و دفترچه آموزش

به زودی

کالیمبا جکو مدل K17R
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب رزوود - توضیحات : 17 تیغه - اقلام همراه : هاردکیس و کاور و چکش کوک و دفترچه آموزش

به زودی

کالیمبا جکو مدل MC-B
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب افرا - توضیحات : 17 تیغه - اقلام همراه : هاردکیس و کاور و چکش کوک و دفترچه آموزش

به زودی

کالیمبا جکو مدل MC-BL
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب افرا - توضیحات : 17 تیغه - اقلام همراه : هاردکیس و کاور و چکش کوک و دفترچه آموزش

به زودی

کالیمبا جهمانی 17 تیغه

مشخصات کلی جنس : گردو - اقلام همراه : چکش و کیف

ناموجود

کالیمبا چینی مدل B

مشخصات کلی جنس : چوب - اقلام همراه : چکش کوک

ناموجود

کالیمبا چینی مدل A

مشخصات کلی جنس : چوب - اقلام همراه : چکش کوک

ناموجود

کالیمبا رادوین ایرانی

مشخصات کلی توضیحات : به همراه کیس و آچار کوک

ناموجود

کالیمبا جکو K15K
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب - توضیحات : به همراه کاور و چکش کوک

ناموجود

کالیمبا رادوین ایرانی

مشخصات کلی جنس : چوب - توضیحات : 17 تیغه

ناموجود

کالیمبا جکو مدل K17M
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب ماهگونی - توضیحات : 17 تیغه - اقلام همراه : هاردکیس و کاور و چکش کوک و دفترچه آموزش

ناموجود

کالیمبا جکو مدل K15SP
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب - توضیحات : 15 تیغه

ناموجود

کالیمبا جکو مدل K17KEQ
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب - توضیحات : 17 تیغه به همراه پیکاپ - اقلام همراه : هاردکیس و چکش کوک و دفترچه آموزش و کابل

ناموجود

کالیمبا جکو K17K
جکو GECKO

مشخصات کلی جنس : چوب - توضیحات : 17 تیغه - اقلام همراه : هاردکیس و کاور و چکش کوک و دفترچه آموزش

ناموجود