دلارام

هاردکیس تار کتان کوله ای رامو

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 4 - توضیحات دسته : دو بند کوله ای - جنس : داخل یونولیت و بیرون کتان

جزئیات کالا

۸۵۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس تار دوبند

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 4 - توضیحات دسته : کوله ای - جنس : داخل یونولیت و بیرون برزنت

جزئیات کالا

۶۵۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس سه تار

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - تعداد دسته : 3 - توضیحات دسته : یک بند رو دوشی - جنس : یونولیت فشرده و پارچه برزنت

جزئیات کالا

۵۳۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس تار

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : یونولیت فشرده و پارچه برزنتی

جزئیات کالا

۵۵۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس سه تار کتان کوله ای رامو

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : داخل یونولیت و بیرون کتان و چرم

جزئیات کالا

۷۵۰,۰۰۰ تومان

کاور سه تار

مشخصات کلی جنس : برزنتی

جزئیات کالا

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کاور تار چمان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 2 - تعداد دسته : 3 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کاور سه تار چمان

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 2 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاور تار کتان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : کتان

جزئیات کالا

۶۸۰,۰۰۰ تومان

کاور تار ابری

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : برزنتی و ابر

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تار نیروانا

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : کتان

ناموجود

کاور تار کانواس

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : کتان

ناموجود

کاور تار چرم

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : چرم مصنوعی

ناموجود

هاردکیس سه تار چمان

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - تعداد جیب های بیرونی : 2 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره

ناموجود

هاردکیس تار چمان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 2 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره

ناموجود

هاردکیس سه تار رهاوی

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - جنس : فایبرگلاس

توقف تولید

هاردکیس تار رهاوی

مشخصات کلی وزن : 3200 گرم - مناسب برای : تار - جنس : فایبرگلاس

توقف تولید