دلارام

کمانچه جودکی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه نریمان

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای - آرشه : دارد

۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه دسته استخوان عطا بحیرایی

۱۰ %
تخفیف

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه عطا بحیرایی صد ترک

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه سینا

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو و آبنوس - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : بره - جنس شیطانک : آبنوس - جنس خرک : افرا - جنس گوشی : گردو - آرشه : دارد

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کمانچه لری

مشخصات کلی نوع کاسه : پشت باز

۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قیچک سوپرانو عبدالهی

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا