دلارام

کمانچه نریمان

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه رامین بحیرایی

لطفا تماس بگیرید

کمانچه مهدی جودکی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت

جزئیات کالا

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه سپهر

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیچک آلتو مظاهری ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو - جنس خرک : گردو - آرشه : دارد - سایر توضیحات : جنس رو دسته فوفل

لطفا تماس بگیرید

کمانچه سپهر ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی

جزئیات کالا

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه مالمیر

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی

جزئیات کالا

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه عطا بحیرایی 68 ترک

مشخصات کلی جنس کاسه : توت و گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی - سایر توضیحات : روی دسته آبنوس می باشد

جزئیات کالا

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه حسام حاتمی

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه کادوس

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه حجت جودکی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت

جزئیات کالا

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه سینا

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو و آبنوس - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : بره - جنس شیطانک : آبنوس - جنس خرک : افرا - جنس گوشی : گردو - آرشه : دارد

ناموجود

کمانچه لری یاری

مشخصات کلی نوع کاسه : پشت باز - آرشه : ندارد - سایر توضیحات : رنگ چوب متغیر می باشد

ناموجود