دلارام

کمانچه حسام حاتمی

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه کادوس

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه مالمیر

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی

جزئیات کالا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه عطا بحیرایی 65 ترک

مشخصات کلی جنس کاسه : توت و گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی - سایر توضیحات : روی دسته آبنوس می باشد

جزئیات کالا

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه سپهر ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی

جزئیات کالا

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه رامین بحیرایی دسته آبنوس ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی - جنس گوشی : گردو - آرشه : دارد - سایر توضیحات : جنس دسته گردو، روی دسته آبنوس با طرح خاتم

لطفا تماس بگیرید

قیچک آلتو مظاهری ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو - جنس خرک : گردو - آرشه : دارد - سایر توضیحات : جنس رو دسته فوفل

جزئیات کالا

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه سپهر

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه جودکی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت

جزئیات کالا

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه نریمان

مشخصات کلی نوع کاسه : ترکه ای

جزئیات کالا

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه لری یاری

مشخصات کلی نوع کاسه : پشت باز - آرشه : ندارد - سایر توضیحات : رنگ چوب متغیر می باشد

جزئیات کالا

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمانچه کیخایی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : طبیعی - سایر توضیحات : جنس دسته گردو

ناموجود

کمانچه سینا

مشخصات کلی جنس کاسه : گردو و آبنوس - نوع کاسه : ترکه ای - جنس پوست : بره - جنس شیطانک : آبنوس - جنس خرک : افرا - جنس گوشی : گردو - آرشه : دارد

ناموجود