دلارام

کاور تنبک آنیل

مشخصات کلی مناسب برای : تنبک - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۵۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تار کتان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : کتان

جزئیات کالا

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبور کتان

مشخصات کلی مناسب برای : تنبور - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : کتان

جزئیات کالا

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبور کانواس

مشخصات کلی مناسب برای : تنبور - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : کتان

جزئیات کالا

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار کانواس

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : کتان

جزئیات کالا

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاور یوکلله ابری

مشخصات کلی مناسب برای : یوکلله - تعداد جیب های بیرونی : 1 - جنس : ابر و برزنت

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کاور عود ترکیبی کتان چرم

مشخصات کلی مناسب برای : عود - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک بند رو دوشی - جنس : کتان چرم

جزئیات کالا

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کاور هنگ درام نیروانا

مشخصات کلی مناسب برای : هنگ درام - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : کتان

جزئیات کالا

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کاور دف آنیل

مشخصات کلی مناسب برای : دف - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پک سوردین تنبک به همراه محافظ نفیر

مشخصات کلی مناسب برای : تنبک - جنس : پارچه

جزئیات کالا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار آنیل

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک - تعداد جیب های بیرونی : 3 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۶۵۰,۰۰۰ تومان

کاور دف کانواس

مشخصات کلی مناسب برای : دف - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره - جنس : کتان

جزئیات کالا

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار آکوستیک

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار آکوستیک - جنس : ابر و برزنت

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کاور تار ابری

مشخصات کلی مناسب برای : تار - جنس : برزنتی و ابر

جزئیات کالا

۹۵,۰۰۰ تومان

کاور پیانو

مشخصات کلی مناسب برای : پیانو آکوستیک دیواری و پیانو دیجیتال دیواری - جنس : مخمل

جزئیات کالا

۶۰۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس سنتور نیروانا

مشخصات کلی مناسب برای : سنتور - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 2 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : یونولیت فشرده و کتان

جزئیات کالا

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تار نیروانا

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : کتان

جزئیات کالا

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار دوبند رامو

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک - تعداد جیب های بیرونی : 2 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : نانو

جزئیات کالا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبک کتان

مشخصات کلی مناسب برای : تنبک - توضیحات دسته : دستگیره + بند - جنس : کتان

جزئیات کالا

۳۷۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبک چرم

مشخصات کلی مناسب برای : تنبک - توضیحات دسته : دستگیره + بند - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۳۷۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبک چمان

مشخصات کلی مناسب برای : تنبک - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 3 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + یک عدد بند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاور تار چمان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 2 - تعداد دسته : 3 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاور سه تار چمان

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 2 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کاور کیبورد

مشخصات کلی مناسب برای : کیبورد (ارگ) - جنس : برزنتی

جزئیات کالا

۱۷۰,۰۰۰ تومان