دلارام

کاور گیتار الکتریک

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار الکتریک - جنس : برزنت و ابر

جزئیات کالا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس ویولن چرمی

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن 4/4 - تعداد جیبب های داخلی : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : داخل چوب و یونولیت - بیرون چرم

جزئیات کالا

۶۵۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار چمان

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاور عود چمان

مشخصات کلی مناسب برای : عود - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاور دف دوبل چمان

مشخصات کلی مناسب برای : دو عدد دف - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

لطفا تماس بگیرید

هاردکیس تنبور کتان کوله ای رامو

مشخصات کلی مناسب برای : تنبور - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : داخل یونولیت و بیرون کتان

جزئیات کالا

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کاور ویولن چمان

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن 4/4 - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار ابردار (3/4)

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک سایز 3/4 - جنس : برزنتی و ابر

جزئیات کالا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبور چمان

مشخصات کلی مناسب برای : تنبور - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کاور کمانچه چمان

مشخصات کلی مناسب برای : کمانچه - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کاور دف چمان

مشخصات کلی مناسب برای : دف - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس ویولن

مشخصات کلی مناسب برای : ویولن 4/4 - جنس : یونولیت و پارچه

جزئیات کالا

۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبک آنیل

مشخصات کلی مناسب برای : تنبک - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۵۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تار چرم

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تار کتان

مشخصات کلی مناسب برای : تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : کتان

جزئیات کالا

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبور کتان

مشخصات کلی مناسب برای : تنبور - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : کتان

جزئیات کالا

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کاور تنبور کانواس

مشخصات کلی مناسب برای : تنبور - تعداد جیب های بیرونی : 1 - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک عدد بند رو دوشی - جنس : کتان

لطفا تماس بگیرید

کاور عود ترکیبی کتان چرم

مشخصات کلی مناسب برای : عود - تعداد دسته : 1 - توضیحات دسته : یک عدد دستگیره + یک بند رو دوشی - جنس : کتان چرم

جزئیات کالا

۴۶۰,۰۰۰ تومان

کاور هنگ درام نیروانا

مشخصات کلی مناسب برای : هنگ درام - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : کتان

لطفا تماس بگیرید

کاور دف آنیل

مشخصات کلی مناسب برای : یک عدد دف - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار آنیل

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار کلاسیک - تعداد جیب های بیرونی : 3 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره - جنس : چرم مصنوعی

جزئیات کالا

۶۵۰,۰۰۰ تومان

کاور دف کانواس

مشخصات کلی مناسب برای : دف - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره - جنس : کتان

جزئیات کالا

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاور گیتار آکوستیک

مشخصات کلی مناسب برای : گیتار آکوستیک - جنس : ابر و برزنت

جزئیات کالا

۱۷۰,۰۰۰ تومان

هاردکیس سه تار کتان کوله ای رامو

مشخصات کلی مناسب برای : سه تار - تعداد جیب های بیرونی : 1 - توضیحات دسته : یک جفت دستگیره + دوبند کوله ای - جنس : داخل یونولیت و بیرون کتان و چرم

جزئیات کالا

۴۰۰,۰۰۰ تومان