دلارام

یوکلله والنسیا کنسرتو کات وی

مشخصات فنی جنس بدنه : افرا (Maple) - تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد

ناموجود

یوکلله والنسیا کنسرتو

مشخصات فنی جنس بدنه : افرا (Maple) - تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد

ناموجود

یوکلله

مشخصات فنی سایز : 4/4 - تعداد سیم‌ها : 4 عدد

ناموجود