دلارام

یوکلله فونیکس مدل HC09
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 19 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک
سایر توضیحات سایر : جنس بدنه فایبرگلاس می باشد

جزئیات کالا

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

یوکلله کات وی لبه دار مدل KYHT-24 G

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک
سایر توضیحات برش کات‌ اوی

جزئیات کالا

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

یوکلله لبه دار مدل KHT-24 G

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

جزئیات کالا

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

یوکلله لبه دار مدل KXS-24 G

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

جزئیات کالا

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

یوکلله والنسیا کنسرتو

مشخصات فنی جنس بدنه : افرا (Maple) - تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد

ناموجود

یوکلله

مشخصات فنی تعداد سیم‌ها : 4 عدد

ناموجود

یوکلله والنسیا کنسرتو کات وی

مشخصات فنی جنس بدنه : افرا (Maple) - تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC13
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC12 پولیش
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 19 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC10
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 19 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC11
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 19 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC12M
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC14
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 19 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC08
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی جنس صفحه‌ی رویی : افرا (Maple) - تعداد فرت‌ها : 19 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فونیکس مدل HC07
فونیکس PHOENIX

مشخصات فنی جنس صفحه‌ی رویی : افرا (Maple) - تقویت دسته با آبنوس - تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله والنسیا کات وی لبه دار مدل KYMG-24

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک
سایر توضیحات برش کات‌ اوی

ناموجود

یوکلله Vangoa مدل VU403

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله والنسیا لبه دار مدل KBL-24

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود

یوکلله فندر
فندر Fender

مشخصات فنی تعداد فرت‌ها : 18 عدد - تعداد سیم‌ها : 4 عدد - جنس شیطانک : پلاستیک - جنس خرک : پلاستیک

ناموجود